עדכון משאבים בקורס והודעה לגבי שעת הקבלה שלי - דימה

עדכון משאבים בקורס והודעה לגבי שעת הקבלה שלי - דימה

על ידי דמיטרי סיטקובסקי בתאריך
מספר תגובות: 0

ערב טוב לכולם!

לבקשתכם, מעתה נפרסם יחד עם תרגיליי הבית את התשובות הסופיות של השאלות. המטרה בפרסום התשובות הסופיות היא לעזור לכם לבדוק את עצמכם במהלך פתרון התרגילים, או לחלופין לקבל כיוון כללי לדרך הפתרון. 

בנוסף, עלה לאתר הקורס דף נוסחאות חדש שהוא יהיה חומר העזר שיצורף לבחינה הסופית. אנו ממליצים מאוד לעבוד עם הנוסחאון החדש כשאתם פותרים את תרגיליי הבית. להערות או בקשות בנוגע לתוכן דף הנוסחאות - בבקשה לפנות אלי במייל.

הודעה לגבי שעת הקבלה שלי השבוע: ביום רביעי, אני דוחה את שעת הקבלה בשעה, כלומר, היא תתחיל בשעה 17:10 במקום 16:10 לטובת תלמידיי מעבדה רפואית שיש להם תרגול חזרה בקורס אחר.

שיהיה המון בהצלחה!

דימה