תיקון תרגול 10

תיקון תרגול 10

על ידי הגר מאיר בתאריך
מספר תגובות: 0

שימו לב - הועלה הקובץ המתוקן עם תיקון לתשובה בשאלה 2 (כבל קואקסיאלי)

התשובות שניתנו בתרגול בכתה הן נכונות, התיקון הוא של הקובץ שהועלה