ציונים סופיים

ציונים סופיים

על ידי איתי גלבר בתאריך
מספר תגובות: 0


שלום לכולם

להלן קישור לטבלה עם פרוט הציונים בקורס :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12lfQxmWIKOJa5_uF3LRC_vj4COBAaXfWy-z8EmIMpzE/edit?usp=sharing

במקביל הציונים נמסרו למזכירות

ערעורים ניתן להפנות למדריך הרלוונטי ובמידה ויהיה צורך הציון יתוקן

הציון של הסטודנטים שבידיעתנו עדיין לא השלימו את כל החובות יתוקן לאחר השלמתם


בהצלחה בהמשך

איתי