General forums

Forum Description Discussions
לוח הודעות
חדשות כלליות והודעות
63
שאלות לצוות הקורס בנושאים ניהוליים

פורום זה מיועד לנושאים הבאים: 

א) דיווח על בעיות טכניות (כל אחד יכול לדווח)

ב) פניות בנושאי ניהול הקורס (רק ע״י ועד הכיתה)

15
שאלות לצוות ההוראה בנושאי פיזיקה בלבד

פורום זה מיועד לשאלות בפיזיקה שמופנות למרצה/מתרגל

33
דיון בנושאי פיזיקה בין הסטודנטים לבין עצמם

בפורום זה סטודנטים אמורים לענות לשאלות של חבריהם. צוות ההוראה יפקח ויתערב במידת הצורך.  

1