דיון בנושאי פיזיקה בין הסטודנטים לבין עצמם

בפורום זה סטודנטים אמורים לענות לשאלות של חבריהם. צוות ההוראה יפקח ויתערב במידת הצורך.  

(There are no discussion topics yet in this forum)