מופעי רכיב/תוכן חיצוני (LTI)


Topic שם
כללי שעות קבלה בזום
הרצאות שבוע 1 - משימת קריאה
הרצאות שבוע 2 - משימת קריאה
הרצאות שבוע 3 - משימת קריאה
הרצאות שבוע 4 - משימת קריאה
הרצאות שבוע 5 - משימת קריאה
הרצאות שבוע 6 - משימת קריאה
הרצאות שבוע 7 - משימת קריאה
הרצאות שבוע 8 - משימת קריאה
הרצאות שבוע 9 - משימת קריאה
הרצאות שבוע 10 - משימת קריאה
הרצאות שבוע 11 - משימת קריאה
הרצאות שבוע 12 - משימת קריאה
שקפי הרצאות לסטודנטים/יות הרצאות לפי מרצה נמצאות בתיקיות המתאימות ב Library