תרגולים - י. ווינשטין

תרגול 1   - הקלטה - מחברת

תרגול 2   - הקלטה מחברת

תרגול 3   - הקלטה מחברת

תרגול 4   - הקלטה מחברת

תרגול 5   - הקלטה מחברת

תרגול 6   - הקלטה מחברת

תרגול 7   - הקלטה מחברת

תרגול 8   - הקלטה מחברת

תרגול 9   - הקלטה מחברת

תרגול 10 - הקלטה מחברת

תרגול 11 הקלטה מחברת

תרגול 12 - הקלטה מחברת

תרגול 13 - הקלטה מחברת

תרגול 14 - הקלטה מחברת


שינוי אחרון: 25/09/2020, 00:05