תרגולים - גיא

 תרגולים גיא אליס

מס' תרגול נושא הקלטת וידאו מחברת סיכום
מבוא מתמטי

תרגול 1

תרגול 1

2 חוק קולון תרגול 2 תרגול 2
3 שדה חשמלי

תרגול 3

תרגול 3
 4  חוק גאוס  תרגול 4 תרגול 4
 5  חוק גאוס  תרגול 5 תרגול 5
 6  פוטנציאל חשמלי  תרגול 6 תרגול 6
 7  פוטנציאל חשמלי  תרגול 7 תרגול 7
 8  קבלים וחומרים דיאלקטרים  תרגול 8 תרגול 8
 9  זרם חשמלי והתנגדות  תרגול 9 תרגול 9
 10  מעגלים חשמליים  תרגול 10 תרגול 10
 11  כח לורנץ  תרגול 11 תרגול 11
 12  חוק ביו-סבר וחוק אמפר  תרגול 12 תרגול 12
 13  חוק פראדיי  תרגול 13 תרגול 13
 14  חזרה למבחן  תרגול 14 תרגול 14

 בהצלחה בבחינה!

שינוי אחרון: 26/09/2020, 20:17