1. יש לשמור על אמצעי הבטיחות ושלימות הציוד.
  2. יש לבצוע ניסוי רק בזמן המעבדות או בשעות מתואמות בהן נוכחים המדריכים.
  3. אין להפעיל שום מכשיר מעבדתי ללא אישור המדריך.
  4. אין להעביר ציוד מעבדה מעמדה לעמדה או מניסוי אחד למשנהו.
  5. יש להשאיר את העמדה מסודרת בתום העבודה.
  6. בכל תקלה או מפגע בטיחותי הודע מיד למדריך או לטכנאי המעבדה.

שינוי אחרון: יום רביעי, 19 אוגוסט 2020, 9:16 AM