בניסוי זה לומדים על תופעה של הוצאת אלקטרונים מפני המתכת באמצעות קרינה אלקטרומגנטית. כמו כן נכיר את מבנה השפופרת הפוטואלקטרית ואיך מאפיינים שונים של האור והשפופרת משפיעים על האפקט. לידיעתכם ה"רקע תיאורטי" של ניסוי זה זיכה את אינשטיין בפרס נובל.

בנוסף נחקור את התופעה של התאבכות אלקטרונים ובכך נאשש את הנחת דה ברולי ונראה את האופי הדואלי  של  גל וחלקיק


שאלות הכנה

1 .אילו תופעות מצביעות על האופי הגלי של האור ?
2 .מדוע לא ניתן להסביר את האפקט הפוטואלקטרי באמצעות האופי הגלי של
האור ?
3 .מהו מתח העצירה וכיצד הוא מתקשר לאורך הגל הפוגע בקתודה ?
4 .מהי פונקצית העבודה, כיצד ניתן למדוד את ערכה ?
5 .מהם היחידות של קבוע פלנק, כיצד ניתן למדוד אותו בניסוי ?
6 .חשב את מתח העצירה במערכת בה אורך הגל המוקרן הוא 235
ננומטר ופונקצית העבודה היא 1.2 אלקטרון וולט. 


בביליוגרפיה:

תרגום לאנגלית  של המאמר המקורי של איינשטיין מ1905

    On a Heuristic Point of View about the Creation and Conversion of Light

The Photoelectric Effect: Reconstructing the Story for the Physics Classroom

The photoelectric effect: experimental confirmation concerning a widespread misconception in the theory

מצגת של המרכז הארצי למורי פיסיקה בנושא "עקיפה והתאבכות של אלקטרונים" - מומלץ !