בניסוי זה נכיר את ההתנהגות הגלית של קרינה אלקטרומגנטית בתחום הגלים הסנטימטרים

 

שאלות הכנה

1 .מהו סריג?
2 .מהו אינטרפרומטר?
3 .איזה סוג אינטרפרמטרים אתה מכיר. מה משותף ביניהם ומה
שונה?
4 .מהו קליסטרון?
5 .מהו חוק סנל?
6 .מהו גל רוחבי, מה עוצמתו?
7 .ההבדל בין עקיפת פרנל ופראונהופר.


בביליוגרפיה

P. Parker: Electronics, pp 319-328 ch. 13 pp. 430-458

Montgomery : Technique of Microwave Measrments ch. 2; pp 21-28, 37-39

Berkeley Laboratory Physics

Solid State Physics : Charles Kittel, Second edition, p 1-17, 22-35, 44-60.