הוראות בטיחות בעבודה במעבדה לפיסיקה שנה א'

כל סטודנט צריך לקרוא ולדעת מהם כללי הבטיחות במעבדה ולנהוג לפיהם.

כללי
  1. חל איסור אכילה, שתייה ועישון במתחם המעבדות.
  2. אין להעביר ציוד מעמדה לעמדה
  3. אסור להסתובב בין עמדות בשעות המעבדה
  4. אסור להפעיל מכשירים ללא אישור המדריך
  5. חל איסור על הפעלת המכשור על ידי סטודנט בודד במתחם המעבדה.
  6. יש להפסיק את הניסוי, ולדווח מיידית לאחראי המעבדה, על גילוי פגם בשלמותו של בידוד מערכת החשמל של הציוד במעבדה (תקע, שקע, ספק כוח וכו'). אין לבצע תיקון כלשהו בציוד המעבדה.
  7. יש לכבות את המכשור בסיום הניסוי.