יצירת קשרContact info
Eran Palti  palti@bgu.ac.il  Teacher/Coordinator
 Asaf Arziarzias@post.bgu.ac.ilTutor
 Tom Shindelmantomshin@post.bgu.ac.ilTutor
 Ido Isaacs idoisa@post.bgu.ac.ilTutor שינוי אחרון: 14/10/2021, 12:03