בניסוי זה נכיר את האינטרפרומטרים של מיכלסון-מורלי ופברי-פרו

נלמד על תופעת ההתאבכות וכיצד ניתן להשתמש בה לצורך מדידות מדויקות

כמו כן נלמד על ספקטרומטר סריג ואפיון ספקטרומים של מקורות אור שונים.

 

בביליוגרפיה:

Jekins & White

Optics - Hecht & Zajac

שאלות הכנה


1 .מהו מקור אור קוהרנטי?
2 .מהי משוואת הגלים? הצע פתרון ע"י סכום של גלים מישוריים
3 .מהו ניסוי יאנג ומה הוא מוכיח ?
4 .מהו הפרש דרכים אופטיות וכיצד ניתן לבטא את הפרש הפאזה
שנוצר עקב הפרש הדרכים(עבור מקור קוהרנטי) ?
5 .מהו אינטרפרומטר מיכלסון ומה עקרון פעולתו?
6 .מהו אינטרפרומטר פברי פרו ומה עקרון פעולתו?
7 .ממה מורכב הספקטרומטר בניסוי שלנו ומהו עקרון פעולתו?

סרטון הדגמה של האינטרפרומטר של מייקלסון שבו נשתמש בניסוי :