בניסוי זה אנו חוקרים את הכוחות הפועלים על אלקטרון בשדה חשמלי ומגנטי

ומודדים את היחס בין מטען האלקטרון למסתו.

 

שאלות הכנה

1 .במה תלוי הגודל מטען האלקטרון חלקי מסתו ?
2 .מהם סלילי הלמהולץ?
3 .כיצד רואים את מסלול האלקטרונים?
3 .מהם הגדלים הפיסיקלים המשפיעים על מטען האלקטרון חלקי
מסתו?
5 .האם אפקטים רלטיביסטיים חשובים?


בביליוגרפיה

Physics: Starling & Woodland pp. 968-971; 977-982; 1137-1138

Berkley: Mechanism Ch.10-13