תרגולים - גיא אליס

  תרגולים של גיא

מס' תרגול נושא גרסא נקייה מחברת סיכום הקלטה
מבוא מתמטי

תרגול 1

תרגול 1

תרגול 1
2 קינמטיקה תרגול 2 תרגול 2 תרגול 2
3 תנועה מעגלית

תרגול 3

תרגול 3
תרגול 3
 4  חוקי ניוטון  תרגול 4 תרגול 4 תרגול 4
 5  כוחות מדומים  תרגול 5 תרגול 5 תרגול 5
 6 עבודה ואנרגיה  תרגול 6 תרגול 6 תרגול 6
 7 תרגול חזרה  תרגול 7 תרגול 7 תרגול 7
 8 פוטנציאל  תרגול 8 תרגול 8 תרגול 8
 9 מרכז מסה ותנע  תרגול 9 תרגול 9 תרגול 9
 10  התנגשויות  תרגול 10 תרגול 10 תרגול 10
 11 מומנט כח  תרגול 11 תרגול 11 תרגול 11
 12 תנע זוויתי  תרגול 12 תרגול 12 תרגול 12
 13 תנועה הרמונית  תרגול 13 תרגול 13 תרגול 13
 14  חזרה למבחן  תרגול 14 תרגול 14 תרגול 14


מאגרקישור ריק

 בהצלחה בבחינות!

Last modified: Saturday, 21 May 2022, 9:48 AM