WELCOME

שלום, 


ברוכים המשתתפים בקורס פיזיקה 2א׳ ! לצוות ההוראה ולתלמידים יש מטרה משותפת: להביא להצלחת התלמידים ברכישת ידע, הרגלי למידה וחשיבה עצמאית. בסופו של דבר הצלחה זו אמורה להתבטא בציונים נאים. צוות ההוראה יפעל כדי לעזור לכם ללמוד בצורה יעילה. אנחנו נכניס אלמנטים של שיטות למידה מתקדמות אשר פותחו בעולם בעשור האחרון והוכחו כמשפרות הישגים בהוראת מדעים בכלל והוראת פיזיקה בפרט. שיטות אלה מייעלות את השקעתכם. אנחנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם והבנה שכל פעולותינו מכוונות לשיפור הישגיכם, גם אם זה יכול להיראות אחרת.  


 מספר נקודות לתשומת לבכם:

 

א) אף מרצה/מתרגל לא יכול להחליף עבודה עצמאית שהיא יסוד ההצלחה. אנא אל תסתפקו בהעתקה מהלוח או עיון בפתרונות אלא תנסו קודם בעצמכם. 

 

ב) אל תחשבו על ציון, תלמדו כדי לרכוש ידע וללמוד חשיבה. לאחר מכן ציונים טובים יבואו אוטומטית. לא להפך. 


ג) תיאוריה היא המפתח להצלחה. תרגילים הם יישום של תאוריה. שליטה טובה בתאוריה מאפשרת להבין שתרגילים לכאורה שונים הם יישום של אותו חומר תאורטי. לכן ידע טוב של תאוריה ותרגול סביר יבטיחו שתוכלו לפתור כל תרגיל. חוסר ידע של תאוריה מביא לאשליה שכל התרגילים שונים. פתרון של תרגילים רבים באותו נושא ללא לימוד תאוריה לא עוזר. 


ד) ידע דרוש במתמטיקה: ראו חוברת בקישור 

Additional resources -> Math methods video libraryURL

חוסר ידע במתמטיקה מסיט תשומת לב מפיזיקה ומקשה על ההבנה. 


ה) אנא תעיינו בהקדם ב

עקרונות חשובים

Policy

Lecture notes

Additional resources

        

בהצלחה !


  
Last modified: Sunday, 7 February 2021, 7:23 PM