נושאים

 1. שדה חשמלי
 2. שימוש בחוקי שדה חשמלי
 3. פוטנציאל ואנרגיה
 4. מוליכים באלקטרוסטטיקה
 5. חומר דיאלקטרי
 6. זרם חשמלי
 7. השפעת שדה מגנטי על חלקיקים טעונים
 8. חוקי שדה מגנטי 1
 9. חוקי שדה מגנטי 2
 10. כא״מ תנועתי והשראה אלקטרומגנטית 1
 11. השראה אלקטרומגנטית 2
 12. משוואות מקסוול
Last modified: Sunday, 6 February 2022, 5:37 PM