נהלי מעבדות הוראה פרונטליות בתקופת קורונה

1)     העבודה במעבדה תתאפשר ל-12 סטודנטים ומדריך בכל מודול/חדר. המעבדה בנויה מ-3 חדרים בגודל 100 מ"ר כל חדר. במגבלות אלה ניתן להעביר ניסוי ל-36 סטודנטים בכל קומפלקס המעבדה.

2)     הסטודנטים יחולקו לקבוצות וכל קבוצת הסטודנטים תקבל יום ושעות מעבדה.

3)     כל זוג סטודנטים יעבד על מערכת ניסוי אחת ולא יהיה באינטראקציה עם סטודנטים אחרים.

4)     העבודה במעבדה תתבצע עם מסכת פנים ומגו פנים שקוף.

5)     יש להקפיד לשטוף ידיים במים וסבון לפני הכניסה למעבדה.

6)     בכל חדר תהיה עמדת חיטוי ליד כיור מים.

7)      דלתות מעבר בין חדר לחדר תהיינה סגורות ולא יתאפשר מעבר בין החדרים, מלבד המדריך.

8)     במידה ויש חלונות במעבדה, הם ייפתחו לצורכי אוורור.

9)     לפני ואחרי כל ניסוי, ידיות הדלתות ומערכת הניסוי יעברו חיטוי באמצעות אלכוהול.

10) בתחילת הניסוי יתקיים בוחן כניסה למעבדה.

11) בסיום הניסוי יש להחתים את המדריך על תוצאות הניסוי, לחטא את כל הציוד במטליות לחיטוי או באלכוהול ולעזוב את המעבדה.

12) כל סטודנט יחטא את המגן השקוף שלבש ויחזיר אותו לקופסת המסכות.

13) במידה וניתן לבצע שני ניסויים באותו יום ולחסוך מפגשים – זה יבוצע.

15) הגשת הדו"חות ובדיקתם תהיה באמצעים אלקטרוניים (הגשה הדו"ח בפורמט -PDF).

16) הגשת הדו"חות תהיה פרטנית ולא בזוגות.

17) יתקיים דו"ח אחד בעל פה - הצגת מצגת על ניסוי.

18) הציון הסופי ישוקלל כך:
60% ממוצע של 5 דו"חות (4 דו"חות בכתב ו-1 בעל פה).
20% ממוצע בחני הכניסה.
20% בוחן סופי במעבדה.

19) השלמות: סטודנט חולה קורונה/בידוד/מילואים יציג את האישורים הנדרשים ויוכל בתיאום עם המדריך לבצע אחד או שניים מהניסויים המקוונים.