מדריך מעבדה: דוד רחמילוב

אחראי אקדמי: פרופ' אולג קרציבצקי

מרכז מעבדות: דר' יעקב ביטון


מיקום המעבדה: בניין 54, קומה -1-.

מס' טל:  086461568

שינוי אחרון: 6/01/2021, 12:50