פרטי הצוות ומיקום מעבדה - אשלים

רשימת הדואר האלקטרוני של המדריכים.


נמרוד שרף

sherfnim@post.bgu.ac.ilאחראי אקדמי: פרופ' משה שכטר

מרכז מעבדות: דר' יעקב ביטון

מהנדס מעבדה: דוד רחמילוב


מיקום המעבדה: בניין 54, קומה -1-.

מס' טל:  086461568


שינוי אחרון: 17/02/2021, 14:07