נוהלי עבודה במעבדה

  1. אתה משתמש במכשירים שהוכנו מראש על השולחן והינך אחראי להם בזמן הניסוי עליך להודיע למדריך על כל תקלה המתגלת במכשיר במהלך הניסוי.
  2. אין לחבר מעגל חשמלי למתח לפני קבלת אישור המדריך לכך.
  3. יש להקפיד על ניתוק מקורות המתח עם סיום הניסוי. יש לסדר את מערכת הניסוי ולהחזירה למצב בו היתה בתחילת הניסוי.
  4. יש להופיע בזמן למעבדה אין לצאת במהלך הניסוי מהמעבדה אלא באישור המדריך, המעבדה נמשכת שלוש שעות ללא הפסקה אין לעזוב את המעבדה ללא חתימת המדריך על התוצאות ובאישורו.
  5. אין לאכול במעבדה