הבוחן יכלול כ-20 שאלות בסגנון אמריקאי, כלומר בחירה של תשובה נכונה מתוך ארבע אפשרויות.

  1. כל השאלות הן שאלות חובה!
  2. לפחות שתי שאלות יופיעו לכל ניסוי שביצעת במהלך הסמסטר.
  3. ניתן להביא לבחינה מחשבון.
  4. זמן הבחינה: שעתיים וחצי.
  5. לבחינה יצורף דף נוסחאות שירכז חלק מהנוסחאות שאותם הכרת בביצוע המעבדות.
  6. להורדת דף הנוסחאות כפי שיופיע במבחן לחץ כאן: דף נוסחאות
  7. סגנון השאלות: חלקם של השאלות יתייחס באופן ישיר לניסוי וחלקם של השאלות להבנה כללית של החומר. מומלץ לקרא את התדריכים ולענות על כל שאלות ההכנה שמופיעות בתדריכים.
  8. עליך להכיר את נושא בו עוסק הניסוי ללמוד כיצד יכולים להשתנות הגדלים הפיסיקליים הנמדדים בעקבות שינוים של אחד מהגורמים בניסוי.

דוגמאות לשאלות בחינה:  שאלון 1שאלון 2שאלון 3. (תשובות)

לגבי מועדי הבחינות ומיקום הכיתות יש להתעדכן דרך המדריכים או דרך מזכירות המחלקה של כל סטודנט.