התאוריה של חשבון שגיאה


 MATLAB - CFTOOL

    דוגמא לדו"ח עם ניתוח תוצאות הניסוי והתאמה לינארית בעזרת MATLAB

    ביצוע התאמה לפונקציה וחישוב שגיאות בעזרתב-MATLAB       

     הורדת סרטון

 
 


 MATLAB - SCRIPT   

     סקריפט לביצוע התאמה  (פשוט יותר מ-CFTOOL)

    קובץ עזר להכנסת נתונים

    הורדת סרטון

    
  

תרגיל כיתה לפיסיקאים


EXCEL

     ביצוע התאמה לפונקציה וחישוב שגיאות  בשיטת רגרסיה בעזרת EXCEL

    הורדת סרטון