סדנאות

תרגולים יתקיימו במתכונת הסדנאות (תרגול פעיל):

- כל קבוצת תרגול תחולק לקבוצות קטנות, 5-7 תלמידים. תוכלו להתחלק בעצמכם בכל תרגול. למנחת הסדנה נשמרת הזכות לשנות חלוקה או לערבב קבוצות לטובת התרגול.

- כל קבוצה תפתור לבד את השאלות שתפורסמנה באתר לפני הסדנה. מנחת הסדנה תפקח, תכוון ותעזור, לפי הצורך. 

- מומלץ שסטודנטים שיצליחו יותר יעזרו (לא יספרו פתרון כולו !!!) לסטודנטים שמתקשים. בדרך זו מרוויחים כולם, כי הסבר לאחר משפר את ההבנה של המסביר. 

-  חייבים להשתתף לפחות ב-8 סדנאות. נוכחות תיבדק החל מהשבוע השלישי של הסמסטר ע״י חתימה על דף הנוכחות. עם נכחתם בפחות מ-8 סדנאות ציון סופי יופחת בהתאם. 

Last modified: Monday, 7 March 2022, 4:47 PM