צוות המעבדה

Staff

Details

Name

Position

64-72153

Prof. Yishay Manassen

Academic supervisor

64-72176

Dr. Eugene Frumker

Academic supervisor

64-61179

Dr. Yaacov Biton

Lab coordinator

64-79277

Benny Hadad

Engineer

Instructors

Laboratory

Name

Position

Mossbauer effect
Scintillation

Hall effect

Nd-YAG


Ido Michealovich

Instructor

Rb-Spectroscopy
STM

X-Ray

Yotam Weber

Instructor

UHV-LEED
Susceptibility

Superconductivity

Zion Hazan

Instructor

LFL- MOT
Holography

Optical Fibers

Instructor

NMR
Laser He-Ne

Fourier Transform

Yoav Mairovich

Instructor

Operation hours

Semester-A

Sunday        :10:00 - 14:00

Wednesday  :10:00 - 14:00

Semester-B

Monday        :12:00 - 16:00

Wednesday  :08:00 - 12:00


שינוי אחרון: 9/03/2022, 14:40