כל סטודנט צריך לקרא ולדעת מהם כללי הבטיחות במעבדה ולנהוג לפיהם.

כמו כן כל תלמיד נדרש לבצע אחת לשנה את בוחן הבטיחות באמצעות לקיחת הקורס "בטיחות במעבדה" וביצוע הבוחן המערכת הMoodle,  חל איסור על התחלת העבודה במעבדה בטרם מעבר הבוחן בהצלחה

להלן ריכוז של הוראות הבטיחות במעבדה לפיסיקה שנה ב'.

כללי

 1. חל איסור אכילה, שתייה ועישון במתחם המעבדות.
 2. אין להעביר ציוד מעמדה לעמדה
 3. אסור להסתובב בין עמדות בשעות המעבדה
 4. אסור להפעיל מכשירים ללא אישור המדריך
 5. חל איסור על הפעלת המכשור על ידי סטודנט בודד במתחם המעבדה.
 6. יש להפסיק את הניסוי, ולדווח מיידית לאחראי המעבדה, על גילוי פגם בשלמותו של בידוד מערכת החשמל של הציוד במעבדה (תקע, שקע, ספק כוח וכו'). אין לבצע תיקון כלשהו בציוד המעבדה.
 7. יש לכבות את המכשור בסיום הניסוי.

קרינה גרעינית

 1. אסור לפתוח את הגלאי גייגר - מתח גבוה
 2. יש לקרוא את נוהלי העבודה עם מקורות קרינה רדיואקטיביים. דף הנהלים נמצא על יד המערכת הניסוי ועל לוח הודעות במעבדה.
 3. חייבים לשטוף ידיים אחרי מגע עם לוחות עופרת
 4. אסור להשאיר מקורות גלויים.
 5. אין להזיז לבני העופרת.

פרנק הרץ

 1. אין להפעיל מכשירים בלי בדיקת המדריך.
 2. אין לגעת בשפופרת הניסוי .

מיקרו גלים

 1. לא להכניס חלקי גוף לתוך הצופר ( HORN )
 2. לא לגעת בקלייסטרון הוא חם מאוד.

לייזר

 1. אין להסתכל לתוך הלייזר ולא לכוונו לכיוון העיניים. יש להיזהר מהחזרות של קרן הלייזר לכיוון העיניים.
 2. אין להפעיל לייזר שלא מוחזק היטב בסטנד שלו.
 3. בעת עריכת הניסוי הלייזר חייב להיות מכוון לקיר, אין לכוון את קרן הלייזר לכיוון ציוד בעל כושר החזרת אור גבוה.

אינטרפרומטריה

 1. אין להסתכל לתוך הלייזר ולא לכוונו לכיוון העיניים, אין לכוון קרן לייזר לכיוון ציוד בעל כושר החזרה גבוה ויש להיזהר מהחזרות של קרן לייזר לכוון העיניים.
 2. אין להפעיל לייזר שלא מוחזק היטב בסטנד שלו.
 3. חובה להשתמש במשקפי בזמן העבודה עם מנורות ספקטראליות, להחזיקם במצב נקי ולשמור על תקינותן.
 4. יש להודיע מיידית לטכנאי המעבדה, בעת גילוי פגם או נזק במשקפי המגן.
 5. לפני השימוש במשקפי המגן, יש לנקותם באמצעות ערכת הניקוי .

קיטוב אור

 1. חובה להשתמש במשקפי מגן בזמן העבודה עם מנורות ספקטראליות, להחזיקם במצב נקי ולשמור על תקינותן.
 2. יש להודיע מיידית לאחראי על המעבדה, בעת גילוי פגם או נזק במשקפי המגן.
 3. לפני השימוש במשקפי המגן, יש לנקותם באמצעות ערכת הניקוי .

 

M/E

 1. לא להפעיל מכשירים ללא בדיקת המדריך
 2. לא לנתק חוטים ממכשירים בזמן פעולתם.