תרגולים - תומר דולברג

תרגולים

תרגול
הקלטה
מחברת הערות
1 - מבוא מתמטי

2 - קינמטיקה
תרגול 2 - שעה 1
תרגול 2 - שעה 2
 3 - תנועה מעגלית
תרגול 3 - שעה 1
תרגול 3 - שעה 2
   
 4 - חוקי ניוטון 1
תרגול 4
 תרגול 4
 
 5 - חוקי ניוטון 2
תרגול 5
   
 6 - עבודה ואנרגיה 1
תרגול 6
   
 7 - עבודה ואנרגיה 2
תרגול 7
   
 8 - מרכז מסה
תרגול 8
   
 9 - מערכות חלקיקים
תרגול 9
   
 10 - מומנט כוח ומומנט התמד
תרגול 10
  בשעה הראשונה פתרנו את שאלות 1+2
ובשעה השנייה את שאלות 1+3
 11 - תנע זוויתי ואנרגיה קינטית של סיבוב
תרגול 11
   
 12 - תנועה הרמונית
תרגול 12
   
 13 - תרגול חזרה
תרגול 13
 
 שעות קבלה לקראת מועד א'
 הקלטה    


Last modified: Thursday, 7 July 2022, 5:34 PM