שאלות מיקוד

במבחן תהיה שאלה (כנראה עם מספר סעיפים) שתבדוק את הבקיאות בחומר ההעשרה שהועבר בהרצאות. הכוונה לחומר בעל אופי לא-טכני שאינו מכוסה על ידי תרגילים. השאלה תהיה גרסא ממוקדת לגבי אחד או יותר מהנושאים הבאים:

 1. ההגדרות של תנע, מהירות, מסה, אנרגיה.
 2. מתנד לא הרמוני (מטוטלת, חלקיק בקופסא).
 3. קוונטיזציה סמיקלאסית (מתנד הרמוני, מטוטלת, חלקיק בקופסא, אטום המימן).
 4. רזוננס, ספקטרוסקופיה, האפקט הפוטואלקטרי.
 5. מתכות, מוליכים למחצה, וסופרמוליכים.
 6. פוטנציאל מגע, ועקרון הפעולה של סוללה חשמלית.
 7. התקנים בסיסיים: נגד, דיודה, טרנזיסטור, צומת ג'וזפסון.
 8. הגדרת המושג טמפרטורה, הקשר למשוואות קצב ומצב שיווי משקל.
 9. מצב הסינגלט, עקרון האיסור של פאולי.
 10. קיוביטים, הצפנה קוונטית, שזירה קוונטית.
 11. דינמיקה של חלקיק במערכת שני אתרים ובשריג חד מימדי.
 12. מיחשוב קוונטי, שערים בסיסיים, האלגוריתם של שור.
 13. ניסויים לבדיקת ריאליזם עם 2 ו-3 ספינים. אי השיוויון של בל.
דוגמה לשאלה שיכולה להיות במבחן: (א) רשום את אי השיוויון של בל. (ב) הסבר את האותיות בנוסחא. (ג) האם ניסויים פיזיקליים מאשרים את אי השיוויון הזה? (ד) מה המשמעות של הממצא הניסיוני?  [התשובה מוגבלת ל-5 שורות. שורות נוספות לא יבדקו, ולא יוכרו לצורך עירעור].

Last modified: Friday, 2 September 2022, 11:05 AM