מאגר פתרונות

התשובות "הרשמיות" לכל אחת מהשאלות במאגר מופיעות בגוף השאלה (לאחר הקלקה על כפתור ההגשה). להלן מאגר פתרונות מפורטים שהוכן על ידי הסטודנטים של מחזור 2022 [שמות המגישים מופעים באתר ההגשה]. אלה הם לא פתרונות רשמיים. חלק מהפתרונות תוקנו על ידי יהושע כדי שלא יהיו שגיאות. מצד שני צריך להיות ברור שלא כל הפתרונות "טובים". חלקם מסורבלים שלא לצורך. כמו כן שימו לב שחלק מהשאלות בשנה"ל הנוכחית עברו עידכון, כך שהתאימות בין הפתרונות לבין השאלות במאגר גבוהה, אבל לא מלאה.

Set 01 - slits, momentum

Ex 01-1
Ex 01-2
Ex 01-3
Ex 01-4

Set 02 - classical mechanics

Ex 02-1
Ex 02-2
Ex 02-3
Ex 02-4

Set 03 - waves

Ex 03-1
Ex 03-2
Ex 03-3

Set 04 - electrostatics

Ex 04-1
Ex 04-2

Ex 04-3
Ex 04-X
Ex 04-4
Ex 04-5
Ex 04-6
Ex 04-X

Set 05 - RC/stochastic

Ex 05-1
Ex 05-2
Ex 05-3
Ex 05-4

Set 06 - polarization

Ex 06-1
Ex 06-2
Ex 06-3
Ex 06-4
Ex 06-5

Set 07 - rotations

Ex 07-1
Ex 07-2
Ex 07-X
Ex 07-3
Ex 07-4
Ex 07-5

Set 08 - N sites Hamiltonians

Ex 08-1
Ex 08-2
Ex 08-3
Ex 08-4
Ex 08-5

Set 09 - N sites Dynamics

Ex 09-1
Ex 09-2
Ex 09-3
Ex 09-4
Ex 09-5

Set 10 - Qubit circuits

Ex 10-1
Ex 10-2
Ex 10-3
Ex 10-4

Set 11 - Entanglement

Ex 11-1
Ex 11-2
Ex 11-3
Ex 11-4
Ex 11-5

Set 12 - Qubit design

Ex 12-1
Ex 12-2
Ex 12-3

Last modified: Thursday, 18 August 2022, 5:33 PM