א) מותר להתווכח עם המרצה בנושאי פיזיקה, בתנאי שעמדתכם מנומקת. אנחנו מלמדים פיזיקה ומספקים ידע וכלים אשר מאפשרים דיון וויכוח מדעיים. יתרה מזו, אנחנו דוגלים בלמידה פעילה, אשר מעודדת חשיבה עצמאית וביקורתית.  יש להקפיד לנמק היטב אבל. נימוקים מסוג ״אני לא מסכים״, ״למה לא״ וכדומה לא מקובלים. כל נימוק חייב להתבסס על חוקי פיזיקה. מלאכת ההוכחה על הטוען ולא להפך. 


ב) אסור להתווכח עם המרצה בכל נושא של דרישות והערכת ידע, ככגון: קושי התרגילים, קושי המבחן, אופן מתן ציון, התפגלות הציונים, ממוצע הציונים וכדומה. נושאים אלה שייכים להוראת פיזיקה. אנחנו לא מלדמים אתכם הוראת פיזיקה ואין לכם ידע, כלים וניסיון אשר מעניקים משקל כלשהו לדעתכם בנושאים אלה. 

ג) לא צריך להתבייש לשאול שאלות ״מטופשות״. שאלות ״מטופשות״ הביאו לתגליות מרעישות רבות. צריך להתבייש לא לשאול אם לא ברור משהו. 

ד) לא צריך להתבייש לעשות טעות. כולם עושים טעויות. רק אלה שלא עושים כלום לא טועים. צריך להתבייש לא לתקן טעות.   Last modified: Sunday, 12 February 2023, 7:25 PM