עקרונות

 • המרצה לא תמיד צודק: אם יש לך נימוק טוב נא להציג ולהגן על עמדתך. עקרון זה מתייחס אך ורק לפיזיקה. בנושאי דרישות והערכה בקורס לא ניתן להתווכח עם המרצה. 
 • פיתוח בזמן אמת: מה שהמרצה לא יכול לפתח בזמן אמת התלמידים לא יחוייבו לפתח.
 • לימוד פעיל: התלמידים יהיו חייבים להשתתף באופן פעיל בשיעורים, לענות לשאלות, לפתור תרגילים וכו׳.
 • תרגול פעיל (אם יתקיים): בחלק מזמן התרגול התלמידים יצטרכו לפתור תרגילים באופן עצמאי. השתתפות בתרגול פעיל - חובה.
 • לימוד אינטנסיבי: רמת השיעורים, התרגולים ועבודת הבית תהיה גבוהה מרמת השאלות במבחן.

מבנה השיעורים


 • כל שיעור יהיה מבוסס  בערך על פרק אחד ב Lecture notes.
 • תתבקשו לקרוא את הפרק (או חומר תואם בכל מקור אחר לפי טעמכם) לפני השיעור. 
 • בשיעור לא אחזור על הכל אלא על הדברים החשובים כדי להגיע להבנה מעמיקה. 
 • קריאה מוקדמת אמורה להביא לחסכון בזמן שמוקדש למהלכים מתמטיים.  


תרגילי בית לפתרון עצמי

 • תרגילים יפורסמו עם פתרונות, כל אחד מחליט לעצמו אם לפתור לבד (עדיף) או לעיין בפתרון.
 • יש להגיש פתרונות בהתאם לתאריך היעד. אם פתרת בעצמך, יש להשווות עם הפתונות המפורסמים, לסמן מה לא נכון או מה לא ברור להגיש עם הסימן. אם לא פתרת, יש בכל זאת להגיש עם ציון של מה לא היה ברור, למה לא הצלחת לפתור וכו׳. אי הגשת פתרונות תגרום להורדת הציון, 2 נק׳ עבור כל עבודה שלא הוגשה או הוגשה לא לפי ההנחיות הנ״ל. ההגשות תיבדקנה.    

מטלת קריאה ללימוד עצמי:

יינתן נושא אחד ללימוד עצמי. נושא זה לא יועבר בשיעור או בתרגול. שאלה בנושא זה תופיע במבחן הסופי.  

הרכב הציון הסופי:

 • ציון   המבחן שממנו תורדנה נקודות על עבודות בית שלא הוגשו לפי ההנחיות. 

מבנה המבחן הסופי:

 • סך הכל 6 מטלות כדלקמן:
 • 3 שאלות פיתוח תאורטי קצרות + יישום מיידי (6 נק׳ עבור כל שאלה, 18 נק׳ ביחד).
 • 4 שאלות הבנה (5 נק׳ עבור כל שאלה, 20 נק׳ ביחד).
 •  שתי שאלות בתרמודינמיקה  (18 נק׳ כל אחת).
 • שתי שאלות במכניקה סטטיסטית (18 נק׳ כל אחת).
 • על כל תשובה  מלאה  ליותר משלוש מטלות תינתן 1 נק׳ בונוס.   
 • לפיכך, ניתן להגיע למקסימום של 113 נק׳. 
 • משך המבחן 4 שעות. 

Last modified: Thursday, 13 October 2022, 11:04 AM