ספרות מומלצת

Measurements and Their Uncertainties : A Practical Guide to Modern Error Analysis
Hughes & Hase
(available as an e-book)
An Introduction to Error Analysis; John Taylor
(available in library QC 39.T4 1997)
סיכום שימושי:

שינוי אחרון: 29/11/2020, 13:08