בניסוי זה אנו בודקים את האופי הדיסקרטי של אנרגית האטום ומראים שאטום יכול לבלוע רק במנות 

סופיות. תגלית זו היוותה את התשתית של תורת הקוונטים

 

שאלות הכנה


1 .הסבר מדוע רמות האנרגיה של אלקטרונים באטום בדידות?
2 .כיצד ניתן לעורר אלקטרון להעלותו לרמה גבוהה יותר, ומה יקבע לאיזו
רמה הוא יעורר?
3 .הסבר את המושגים הבאים, וציין אלו גורמים משפיעים עליהם:
חתך פעולה להתנגשות.
מהלך חופשי.
4 .הסבר את האזורים השונים באופיין מתח-זרם, בהתפרקות בשפופרת
ואקום (חוק ציילד לנגמייר)?
5 .מדוע מתקבלים מינימה ומקסימה באופיין הזרם כאשר מחממים את
הכספית, האם המרחקים ביניהם קבועים, ומדוע?
6 .כיצד משפיע המתח העוצר על אופיין?


בביליוגרפיה:

  1. [1951] D. Bohm, Quantum Theory, (Prentice Hall, N.J., 1951) "Square Potential Solutions," pp. 229-263.
  2. [1952] E. Bleuler and G.J. Goldsmith, Experimental Nucleonics, (Rinehart, New York, 1952) "Charged Particle Spectra", pp. 342-346.
  3. [1966] A.C. Melissinos, Experiments in Modern Physics, (Academic Press, San Diego, 1966), "The Franck-Hertz Experiment," pp. 8-17.
  4. [1966] A. C. Melissinos, Experiments in Modern Physics, (Academic Press, San Diego, 1966), "Thermionic Emissions of Electrons from Metals", 65-80.
  5. [1968] L.I. Schiff, Quantum Mechanics, (McGraw-Hill, New York, 1968) "Ramsauer-Townsend Effect," pp. 108-110.
  6. [1978] G.P. Harnwell and J.J. Livinwood, Experimental Atomic Physics, (R. E. Krieger, Huntington, N.Y., 1978) "Experiments on Excitation Potentails; Experiments in Ionization Potentials", pp. 314-320.
  7. [2006] G. Rapior, K. Sengstock, and V. Baeva, American Journal of Physics, (Vol. 74, No. 5, May 2006), "New features of the Franck-Hertz experiment", pp. 423-428.