בניסוי זה נכיר את ההתנהגות הגלית של קרינה אלקטרומגנטית בתחום הגלים הסנטימטרים


 


שאלות הכנה

1.  תאר בפירוט 3 דרכים למדידת אורך הגל בניסוי. עבור כל אחת מהדרכים תאר את מערכת הניסוי, המדידה הנדרשת וניתוח הנתונים הדרוש.

2.  בתנור מיקרוגל סטנדרטי, ישנו מקור המשדר גלים בתדר 2.45GHz, מצא/י את אורך הגל של הגלים המשודרים. יש להגיע לתוצאה מספרית ביחידות של ס"מ.

3. צפו בסרטון הבא  
בסרטון מודדים אורך הגל של גלי המיקרו בעזרת מכשיר מיקרוגל וחפיסת שוקולד. הסבר מדוע המרחק בין האזורים בהם השוקולד נמס אינו שווה לאורך והגל שמצאת בשאלה 2. מה הקשר בין תוצאות הניסוי עם השוקולד לבין אורך הגל, ובאיזה תת ניסוי תצפו לקבל תוצאה דומה?

4. בניסוי קיטוב מניחים את המקלט ב90 מעלות ביחס למשדר. כעת מציבים את המקטב ביניהם. באיזו זווית (ביחס למשדר) יש להניח את המקטב כדי לקבל מדידה מקסימלית במקלט? מצא את הזווית והראה חישוב מתאים.

5. מהו גל עומד? פתח ביטוי לגל עומד כתוצאה של חיבור שני גלים נעים עם אותה תדירות ואותה אמפליטודה.

6. מהו אינטרפרומטר? מה הגודל אשר נמדוד בניסוי אינטרפרומטר מייקלסון מורלי?

7. עבור ניסוי שני הסדקים, פתחו ביטוי מפורש עבור הזווית (ביחס לאנך) שבה נצפה למדוד עוצמה מקסימלית.

8. עבור ניסוי עם 4 סדקים, כתבו את הנוסחא עבור הזווית בה נצפה לראות נקודת מקסימום עיקרית? כמה מקסימות קטנות נצפה לראות בין שתי מקסימות עיקריות?