ספרות מומלצת

Measurements and Their Uncertainties : A Practical Guide to Modern Error Analysis
Hughes & Hase
An Introduction to Error Analysis; John Taylor
(available in library QC 39.T4 1997)
סיכום שימושי:

שינוי אחרון: 22/05/2022, 15:17