בניסוי זה נבדוק  מספר תכונות של קרינה גרעינית כגון: התנהגות סטטיסטית של הקרינה,  אופן התפשטות של קרינה במרחב ובליעה של קרינה גרעינית בחומר.

בן היתר נלמד להשתמש בגלאי קרינה- מונה גייגר, כיולו ותכונותיו.

 

הוראות בטיחות לניסוי


שאלות הכנה


1 .מה זו קרינה גרעינית?
2 .אילו חלקיקים יש בגרעין ומה מחזיק אותם יחד?
3 .מה המימדים של הגרעין לעומת האטום?
4 .מהם סוגי הקרינה הספונטאניים העיקריים ומה התהליכים שגורמים
ליצירתם?
5 .מהם המקורות הרדיואקטיביים שמשתמשים בהם בניסוי ומה ספקטרום
האנרגיה שלהם?
6 .במה תלוי הסיכוי של גרעין רדיו-אקטיבי להתפרק ובמה הוא לא תלוי?
7 .מהו זמן מחצית החיים ומה משמעותו עבור גרעין יחיד?
8 .מהן ההתפלגויות הסטטיסטיות בהן משתמשים בניסוי?
9 .מהן התוחלת והשונות בכל אחת מהן?
10 .מתי אפשר להשתמש בכל אחת מההתפלגויות?
11 .מה אפשר ללמוד מההתפלגויות האלה על השגיאה של מדידה אחת של
מספר התפרקויות?
13 .מהו מונה גייגר ומה המבנה שלו?
14 .אלו תהליכים קורים בתוך השפופרת כשפוגע בה חלקיק אנרגטי?
16 .איך הסיכוי לגילוי חלקיק מושפע מהמתח בין הקתודה לאנודה, מהסף של
המונה, ומהאנרגיה ההתחלתית של החלקיק?
18 .מהו הזמן ה"מת" ומתי הוא עלול להשפיע על הניסוי?
19 .אלו סוגי בליעה יש לקרינת גאמה בחומר?
20 .מהו מקדם הבליעה?
21 .איך מוצאים אותו בניסוי?
22 .כיצד מקדם הבליעה משתנה עם האנרגיה של הפוטונים?
23 .כיצד הוא מושפע מהחומר ממנו עשוי הבולע?
24 .איך עוצמת הקרינה ממקור נקודתי תלויה במרחק ממנו?
25 .איזה חלק מהקרינה אכן נקלט במונה?
26 .איך בדיוק צריך למדוד את המרחק בין המקור למונה?בביליוגרפיה:

  1. F. Knoll: Radiation Detection and Measurement (3rd Ed.)
  2. 1-12, 49-55, 65-92, 159-164, 201-219I.

Kaplan:Nuclear Physics.

  1. Halliday:Introductory Nuclear Physics.