בניסויי זה נכיר את נושאים הבאים:

  1. נלמד את הפיסיקה שעומדת מאחורי מכשיר הלייזר ונבצע מדידות לאיפיון האור הנפלט ממכשיר הלייזר (אורך גל והספק).
  2. הכרת נושאים באופטיקה פיסיקלית כגון עקיפה ,טבעות ניוטון וכו .

הוראות בטיחות לניסוי

הוראות לעיבוד תמונה בעזרת Matalab ו imagej

בביליוגרפיה:

Optics: E. Hecht & A. Zajac


שאלות הכנה


1 .מה מייחד את קרן הלייזר לעומת קרן אור רגילה?
2 .הסבר את המושגים הבאים ואת חשיבותם לפעולת הלייזר:
שאיבה, היפוך אוכלוסיה, פליטה מאולצת וספונטנית, מהוד אופטי.
3 .מהן שתי צורות הפעלה של לייזר, ומה במבנה הלייזר קובע את צורת
הפעולה?
4 .אילו סוגי לייזרים קיימים?
5 .הסבר את תופעת ההתאבכות בין קרני האור?
6 .כיצד מתקבלת קרן אור על מסך לאחר מעבר דרך סריג, דרך מספר
קטן של סדקים?
7 .מהן טבעות ניוטון?
8 .מהם ההבדלים בין קרן לייזר לקרן אור רגילה.
9 .הגדר את המושגים הבאים: קוהרנטיות בזמן
ובמרחב ומונוכרומטיות.
11 .הסבר/י את המבנה של לייזר שלוש רמות ופרט את אופן הפעולה
של לייזר הליום ניאון
11 .שרטט/י באופן איכותי את התוצאות שאמורות להתקבל בניסוי
התאבכות מסדק בודד, מספר רב של סדקים ומטבעות ניוטון.