שעות קבלה:

גולן בל: ימי ראשון 12:00-13:00. משרד: 333 בניין 54.

תום שינדלמן: ימי שני 13:00-14:00. משרד 222 בניין 54.

אסף ארזי: ימי רביעי 16:00-17:00. משרד: 222 בניין 54.

Last modified: Tuesday, 18 October 2022, 7:35 PM