מבנה שבועי בצורה מקוצרת:

  • 1-2 קינמטיקה 
  • 3-4 חוקי ניוטון 
  • 5-6 אנרגיה ועבודה 
  • 7-8 מערכות 
  • 9 - 10 תנועה סיבובית וגוף קשיח 
  • 11 - 12 תנודות הרמוניות 
  • 13 - פתרון תרגילים משולבים והכנה למבחן Last modified: Thursday, 5 March 2020, 4:17 PM