תרגילים לתרגול עצמי


  • לאחר לימוד של פרק (שיעור ותרגול) יפורסמו תרגילים לתרגול עצמי בבית, ביחד עם פתרונות. 
  • אין חובת הגשה. 
  • לא יינתן ציון.
  • לעבודות בית לא יהיה משקל בציון סופי.

Last modified: Friday, 6 March 2020, 10:51 AM