נוהלי עבודה במעבדה

  1. יש לשמור על אמצעי הבטיחות ושלימות הציוד.
  2. יש לבצוע ניסוי רק בזמן המעבדות או בשעות מתואמות בהן נוכחים המדריכים.
  3. אין להפעיל שום מכשיר מעבדתי ללא אישור המדריך.
  4. אין להעביר ציוד מעבדה מעמדה לעמדה או מניסוי אחד למשנהו.
  5. יש להשאיר את העמדה מסודרת בתום העבודה.
  6. בכל תקלה או מפגע בטיחותי הודע מיד למדריך או לטכנאי המעבדה.
  7.  יש להגיע עם נעליים סגורות למעבדות.
  8.  אין לאכול ולשתות בתוך המעבדות.
  9.  יש להקפיד על הוראות הבטיחות הייעודיות לכל ניסוי.

שינוי אחרון: 25/08/2020, 11:29