בודהה טייל עם תלמידיו. הם ראו בן אדם שניסה להוציא חמור מבור ולא הצליח. בודהה הורה לתלמידיו לעזור לאיש וביחד הם הוציאו את החמור. מאוחר יותר הם ראו בן אדםשבכה ליד בור שלו נפל חמורו. בודהה המשיךללא מילה. תלמידו שאלו אחר כך למה הואלא הורה לעזור לאיש זה. בודהה השיב: ״לעזור לבכות ?”
Last modified: Thursday, 13 October 2022, 5:54 PM