בחנים

Topic שם סיום הבוחן
סדנאות שבוע 1 - שאלות לסדנא ללא תאריך סגירה
שבוע 2 - שאלות לסדנא ללא תאריך סגירה
שבוע 3 - שאלות לסדנא ללא תאריך סגירה
שבוע 4 - שאלות לסדנא ללא תאריך סגירה
שבוע 5 - שאלות לסדנא ללא תאריך סגירה
שבוע 6 - שאלות לסדנא ללא תאריך סגירה
שבוע 7 - שאלות לסדנא ללא תאריך סגירה
שבוע 8 - שאלות לסדנא ללא תאריך סגירה
שבוע 9 - שאלות לסדנא ללא תאריך סגירה
שבוע 10 - שאלות לסדנא ללא תאריך סגירה
שבוע 11 - שאלות לסדנא ללא תאריך סגירה
שבוע 12 - שאלות לסדנא ללא תאריך סגירה
חומרים לבחינות ותרגול נוסף שאלות הבנה מההרצאות ללא תאריך סגירה
מבחן סימולציה ללא תאריך סגירה