בחנים

יחידת־הוראה שם סיום הבוחן
עבודות בית 1. הקדמה מתמטית ללא תאריך סגירה
2. חוק קולון ללא תאריך סגירה
3. שדה חשמלי ודיפול חשמלי ללא תאריך סגירה
4. חוק גאוס ללא תאריך סגירה
5. פוטנציאל חשמלי וחוק גאוס ללא תאריך סגירה
6. חזרה על פוטנציאל חשמלי ללא תאריך סגירה
7. קבלים וחומרים דיאלקטריים ללא תאריך סגירה
8. זרם ,התנגדות ומעגליי נגדים ללא תאריך סגירה
9. מעגלי RC ותנועה בשדה מגנטי ללא תאריך סגירה
10. מומנט כוח על לולאת זרם, חוק ביו-סבר וחוק אמפר ללא תאריך סגירה
11. חוק אמפר וחוק פאראדיי ללא תאריך סגירה
12. חוק פאראדיי, RL, LC ללא תאריך סגירה
חומר עזר נוסף וסרטוני הסבר לכל הפרקים שבוע 1 - שאלות לחזרה ללא תאריך סגירה
שבוע 2 - שאלות לחזרה ללא תאריך סגירה
שבוע 3 - שאלות לחזרה ללא תאריך סגירה
שבוע 4 - שאלות לחזרה ללא תאריך סגירה
שבוע 5 - שאלות לחזרה ללא תאריך סגירה
שבוע 6 - שאלות לחזרה ללא תאריך סגירה
שבוע 7 - שאלות לחזרה ללא תאריך סגירה
שבוע 8 - שאלות לחזרה ללא תאריך סגירה
שבוע 9 - שאלות לחזרה ללא תאריך סגירה
שבוע 10 - שאלות לחזרה ללא תאריך סגירה
שבוע 11 - שאלות לחזרה ללא תאריך סגירה
שבוע 12 - שאלות לחזרה ללא תאריך סגירה