שאלה 2 תרגיל 1-רותם

Click כבידה 2 שאלה 2 עבודה 1.pdf link to view the file.