אננוטו - מעבר מצפיה פסיבית ללמידה אקטיבית - מסמך הדרכה לסגל הוראה