כיצד לסנכרן ציונים במודל - מאתר Wooclap - יש לבצע את הסנכרון לאחר שהפעילות הסתיימה