פיתרון תרגיל 1

(הפיתרון  בקישור הוא עבור פונקציה ליניארית)

הקליקו על הקישור https://colab.research.google.com/drive/1Pn31MhGaOrjG5CqkMUiXo9wQxKnn_Ixh?usp=sharing לצפיה באתר האינטרנט