כיצד נקבעת איכות האנוטציה (למטרת מתן ציון)

רלוונטי לאנוטציות שנכתבות באנגלית